🎉 โปรโมชั่นปี 2021 🎉

* ท่านสมาชิกจะต้องอ่านให้ละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของท่านสมาชิกทุกท่าน

สมัครสมาชิกใหม่ ฝากครั้งที่ 1 มีให้เลือก 3 โปร

หากรับโบนัสเลย
– กีฬาเทิร์น 10 เท่า
– คาสิโนเทิร์น 25 เท่า
– ต้องทำเทิร์นให้ถึงจึงจะสามารถถอนเงินได้ค่ะ
หากมารับโบนัสหลังทำเทิร์นครบ
– กีฬาเทิร์น 7 เท่า
– คาสิโนเทิร์น 20 เท่า
– เทิร์นไม่ถึงสามารถถอนเงินออกได้ค่ะ

หากรับโบนัสเลย
–  กีฬาเทิร์น 15 เท่า
– คาสิโนเทิร์น 50 เท่า
– ต้องทำเทิร์นให้ถึงจึงจะสามารถถอนเงินได้ค่ะ
หากมารับโบนัสหลังทำเทิร์นครบ
–  กีฬาเทิร์น 9 เท่า
– คาสิโนเทิร์น 40 เท่า
– เทิร์นไม่ถึงสามารถถอนเงินออกได้ค่ะ

หากรับโบนัสเลย
– กีฬาเทิร์น 20 เท่า
– คาสิโนเทิร์น 60 เท่า
–  ต้องทำเทิร์นให้ถึงจึงจะสามารถถอนเงินได้ค่ะ
หากมารับโบนัสหลังทำเทิร์นครบ
–  กีฬาเทิร์น 13 เท่า
– คาสิโนเทิร์น 50 เท่า
– เทิร์นไม่ถึงสามารถถอนเงินออกได้ค่ะ

– กีฬาเทิร์น 25  เท่า  
– คาสิโน 60 เท่า    
– ยอดเทริ์นครรบสามารถถอนได้สูงสุด 10,000 ค่ะ
– ต้องทำเทิร์นให้ถึงจึงจะสามารถถอนเงินได้ค่ะ

โปรฝากครั้งที่ 2 ขึ้นไป

หากรับโบนัสเลย
– กีฬาเทิร์น 5 เท่า
– คาสิโน 15 เท่าค่ะ
– ต้องทำเทิร์นให้ถึงจึงจะสามารถถอนเงินได้
หากมารับโบนัสหลังทำเทิร์นครบ
– กีฬาเทิร์น 3  เท่า  
– คาสิโน 10 เท่า    
– เทิร์นไม่ถึงสามารถถอนเงินออกได้ค่ะ

– เพื่อนเทิร์นครบ 3 เท่าจึงจะขอรับโบนัสได้
– เพื่อนที่สมัครฝากครั้งแรกได้โปร 5% เทิร์นถึงจึงถอนออกได้เท่านั้น

โปรโมชั่น VIP ฝากครบ 15 ครั้งขึ้นไป

– โบนัส 5% ทุกยอดฝาก สูงสุด 10,000 บาท
– กีฬาเทิร์น 5 เท่า
– คาสิโนเทิร์น 10 เท่า

– โบนัส 3% ทุกยอดฝาก สูงสุด 1,500 บาท
– กีฬาเทิร์น 5 เท่า
– คาสิโนเทิร์น 10 เท่า
– หากเทิร์นไม่ครบจะถูกหักโบนัสกลับคืน

–   เพื่อนเทิร์นครบ 3 เท่าจึงจะขอรับโบนัสได้
–  เพื่อนที่สมัครฝากครั้งแรกได้โปร 5% เทิร์นถึงจึงถอนออกได้เท่านั้น

โปรโมชั่นลูกค้าระดับ GOLD ยูเซอร์ที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป

– โบนัส 5% ทุกยอดฝาก สูงสุด 10,000 บาท
– กีฬาเทิร์น 5 เท่า
– คาสิโนเทิร์น 10 เท่า
– หากเทิร์นไม่ครบจะถูกหักโบนัสกลับคืน

–   เพื่อนเทิร์นครบ 3 เท่าจึงจะขอรับโบนัสได้
–  เพื่อนที่สมัครฝากครั้งแรกได้โปร 5% เทิร์นถึงจึงถอนออกได้เท่านั้น